Důlní díla

 

imageDůlní dílo s několika nej...

Důlní dílo, které je možno označit za jedno z NEJ...starších, NEJ...rozsáhlejších, NEJ...zajímavějších a pro mnohé z nás i třeba jako jedno z  NEJ...hezčích ! Nazval bych jej i místem s NEJ...větším potenciálem pro zpřístupnění  turistům (a tím i záchrany celé lokality). Bohužel, v Čechách zatím není zájem... Nutno podotknout, že v době naší návštěvy byla velmi nízká hladina vody a my jsme se tak dostali do míst "válečného období", kde pracovali zajatci !

 

imageDůlní díla v Doupovských horách

Dvě velmi stará důlní díla, nacházející se na opačných koncích Doupovských hor.

 

 

imageNová těžba - Fluorit I

Poválečná těžba fluoritu - oficiálně datována mezi léty 1955 - 1995. Za celé období činnosti vyraženy tři jámy a více než 21 kilometrů chodeb v osmi štolách, z nichž se vytěžilo 200 000 tun rubaniny. Během dobývacích prací objeveny unikátní pseudokrasové dutiny - jeskyně - dnes chráněná přírodní památka. V závěru několik fotografií z " návštěvy " našeho největšího naleziště fluoritu, bohužel kompletně zatopeného ( hloubka: -490m ).

 

Stará těžba I. - Fluorit

Napůl zatopený důl, opuštěný  těsně před válkou, kolem roku 1938. V šedesátých a sedmdesátých letech část vybetonována, vyztužena a použita jako sklad výbušnin pro nedaleký důl.
 
 

Důl na vápenec

Předválečná těžba kvalitního vápence s továrnou vedle portálu, kde docházelo k jeho zpracování. Později zaplaven a využíván jako zásobník vody pří ražbě průzkumné štoly a další část jako sklad výbušnin. Video z prvního průzkumu zde.
 
 

Stará těžba II - Středověk

Kopec mezi dvěma obcemi , protkán štolami a šachticemi po středověké těžbě pravděpodobně železných rud. Stále čeká na podrobnější průzkum.
(poděkování za podporu při průzkumu patří Obecnímu úřadu  a zvláště pak bratrům Egermannovým)
 
 

Stará těžba III. - Středověk

O dolování v místě nebo okolí, kde se štola nachází, nejsou žádné záznamy ani zmíňky např. v kronikách nebo dobových dokumentech. Patří k těm mnoha bezejmenným místům v horách, které v minulosti poskytovali mnohdy jedinou obživu formou kutání nerostného bohatství.
 
 

Středověká perla

Unikátní cínový důl na Sokolovsku. Hlubinné dobývání zde probíhalo již od šestnáctého století a dnes pro svoji zachovalost v původní podobě patří mezi nejvýznamnější technické památky na našem území. Svou rozlehlostí přesahuje jiné cínové revíry.
 
 

Schody do středu země

Větrací překop s únikovým schodištěm z průzkumné štoly, dnes již bohužel na patě zříceným. Pro zával v horní části, narušené a zdeformované zpevnění a minimum vzduchu značně nebezpečné místo.
 
 

Kaolínový důl

Důl opravdu místy obřích rozměrů a zajímavých "zákoutí". Díky letitým návštěvám se stal jakousi galerií lidové tvořivosti formou předmětů a maleb z kaolínu. Některá se dají bez nadsázky označit za malá umělecká díla.
Bohužel nedávno celý komplex uzavřen.
 

Důl s turbínou ( z příběhu p.Šímy )

Toto důlní dílo, unikátně technicky přizpůsobené k vodou hnané turbíně, která sloužila pro potřeby továrny na povrchu, popsal ve své příběhu z dětství p.Šíma (najdete jej zde). Počátky těžby sahají až k roku 1550, v padesátých a šedesátých letech znovu v provozu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrace WebSnadno | Tvorba webových stránek na WebSnadno  |   Mapa stránek