Naše zeď...

O nás..

Vojensko Technická a Speleologická Společnost - zkráceně VTaSS je amatérská skupina nadšenců z Chomutova a okolí, zabývající se vojenskou historií a historií těžby a dobývání nerostného bohatství na území dnešní ČR. Zájmová oblast není nijak časově ohraničena. Prioritou společnosti je pátrání po neznámých nebo méně známých objektech jak hornického, tak vojenského charakteru. Od roku 2003, kdy organizace začala aktivně působit, se podařilo nashromáždit velké množství různých výpovědí a svědectví pamětníků, indicií a méně či více věrohodných materiálů, z nichž některé vojenské kluby a další spolky čerpali informace pro své články(se souhlasem) a poté publikovali v novinách a ve svých buletinech.                   

" Bohužel mnohdy jsou tato data natolik citlivá, že je zatím není možné zveřejnit. Jejich čas teprve  příjde..."                                              

....a ještě pohled z jiného úhlu...                                  
Díky protínání cest osudů vzniklo mezi členy VTaSS jedinečné a pevné pouto přátelství a kamarádství (to platí i v "civilním "životě), tolik důležité v nebezpečných situacích, do kterých se při naší činnosti lehce dostaneme. Kdo z Vás přesně ví, kde je ta tenká hranice mezi touhou po poznání a dobrodružstvím, a kde mění dobrodružství v šílenství? Pak vzájemná pomoc a možnost spolehnouti se na ostatní je nade vše na světě....                            

O stránkách...

Na stránkách VTaSS budete jen pomálu nacházet technické parametry a odborné články, popisující zkoumané objekty. Při tvorbě nebylo záměrem Vás zatěžovat zdlouhavou a detailní analýzou všeho, co zachytil fotoaparát a na co se právě díváte. Informace tohoto charakteru najdete na spoustě jiných webů, které jsou přímo na technický popis zaměřeny. Naopak snahou je ukázat to, co si myslíme, že je na našich akcích to nejpodstatnější - "vidět vše na vlastní oči". Komentáře jsou v mnoha případech vedeny spíše"lehčí formou pohledu" laiků (což chtě - nechtě je většina z nás). Ve stejném "duchu" se nesou výpravy a vlastně i celkově činnost  společnosti - humor jako základní ingredience všeho. Fotografie v galerii vznikali v průběhu několika let a je jich opravdu hezká řádka. My jsme vybrali ty nejlepší, poskládali je do skoropříběhů a rozhodli ukázat je Vám všem.                                                                

Příjemnou procházku přeje   VTaSS

Poděkování...

Jménem VTaSSu chci zde poděkovat všem:                            

těm dobrým duším, co se podílí na činnosti a chodu společnosti, přípravou akcí, technickým a finančním zajištěním, prezentací nebo například spoluprací s různými institucemi a spolky a také těm, kteří  poskytli  dokumentaci, informace, svědectví a svůj osobní čas pro naše bádání.  

 Zvláštní  dík pak patří firmám:

RMT Logistik s.r.o.   a   Autodoprava M. Andonov   

           

               
 
 
 
 
 
Administrace WebSnadno | Tvorba webových stránek na WebSnadno  |   Mapa stránek